Integritetspolicy

Denna policy beskriver Niso Tech AB samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

Vilken information sparas?

Niso Tech AB (organisationsnummer 556260-4610) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas. Vi samlar in information när du registrerar dig i vår webbshop, köper våra produkter eller vid andra kontakter med oss. Som anställd på företag eller innehavare av enskild firma kan vi dessutom ha samlat uppgifter om dig via dataregister, sökningar via offentligt tillgängliga sökmotorer eller din arbetsgivares webbplats. Följande information sparas i tio år:

  • namn
  • kontaktuppgifter, så som adress, telefonnummer och e-postadress
  • ev tidigare inköp och betalningsinformation
  • personnummer (endast för enskilda firmor) 


Hur kommer vi använda din information?

  • För att kunna hantera beställning och administrera ditt köp
  • För att kunna hantera kundtjänstärenden
  • För att kunna skicka generell marknadsföring eller personlig direktmarknadsföring via e-post, sms eller post.
  • För att kunna fullgöra företagets skyldigheter enligt lag såsom produktsäkerhet, myndighetsbeslut eller bokföringskrav eller enligt skatterättsliga lagar.

Vi kommer inte samla in mer information än vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster till dig.

Varför använder vi oss av cookies?

Anledningen till att vi använder cookies är för att förbättra din användarupplevelse och hemsidans funktionalitet, samt för att analysera hur hemsidan används. Vi vill att du ska ha en riktigt bra användarupplevelse när du besöker vår hemsida – och det är något som cookies bidrar till. Cookien är unik för dig, men innehåller inte information som identifierar dig personligen och kan endast läsas av servern som skickade den. För att kunna använda våra hemsidor fullt ut behöver du acceptera cookies och det gör du genom din webbläsares inställningar. Vill du inte acceptera cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Detta innebär dock att hemsidorna inte kommer att fungera som avsett.

Hur länge kommer vi behålla dina uppgifter?

Dina personuppgifter kommer behandlas tills dess att de inte längre behövs enl. lag om redovisningskrav eller du begär att vi ska radera vissa uppgifter. Vill du att vi ska radera din historik så meddelar du oss detta. Det finns dock lagar som styr över hur länge vi måste behålla vissa uppgifter ex bokföringslagen. Information som vi använder för utskick av nyhetsbrev eller marknadsföring via e-post och post, kommer behållas fram tills den tidpunkt du själv väljer att avsluta prenumerationen.

Hur ser vår datasäkerhet ut?

Vi förbättrar kontinuerligt våra system och ser ständigt över regler och rutiner för att skydda våra system mot dataintrång, oavsiktlig förlust eller förstörelse. Vi, och i förekommande fall våra samarbetspartners, har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vi har brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till våra nätverk och system. Våra anställda har strikta instruktioner att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler. De system där personuppgifterna lagras kräver säkra lösenord och användarnamn för att användare ska kunna logga in.

Med vilka delar vi information med?

Personuppgifterna behandlas i syfte att uppfylla avtal och relationen med dig. Vi kan i detta syfte komma att dela ovan nämnda personuppgifter till våra samarbetspartners. Ex webbhotell, hemside- och marknadsföringstjänster, IT-underhåll och IT-tjänster, frakttjänster, trycktjänster, betalningstjänster, kreditupplysning samt administrations- och redovisningstjänster. Vi kan också komma att överlämna uppgifter till myndigheter som begär det. Vi försöker att så långt det är möjligt att lagra vår data på servrar inom EU. Våra tjänsteleverantörer och andra informationsmottagare kan befinna sig i länder utanför Europa som inte har samma strikta informationsskyddslagar. Våra tjänsteleverantörer och andra informationsmottagare försäkrar dock en tillräcklig nivå av informationsskydd genom Privacy Shield certifiering.

Vilka är dina rättigheter?

Ångra samtycke: Du kan ångra ditt samtycke till att dela din information eller att ta emot marknadsföring / utskick när som helst. Antingen genom att avsluta prenumerationen från nyhetsbrev eller kontakta oss via e-post eller telefon för att avstå brevutskick eller för eventuell rensning av historik.
Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.
Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.
Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi kan inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.
Klagomål: Om du anser att vi hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid vända dig till oss. Datainspektionen är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftningen och den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Datainspektionen.

Hur kontaktar du oss?

Om du vill använda någon av dina rättigheter, har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information, så kan du kontakta oss på följande kontaktuppgifter:
Niso Tech AB
Plogvägen 3
467 30 Grästorp
Telefonnr: 0514-659080,
e-post: info[at]nisotech.se

Allt innehåll och bilder upphovsrättsskyddat © 2019-2022 Niso Tech AB